Limitar per col·lecció:
Fons del Monestir de Santa Maria de Pedralbes (BarPE) (36)
Fons del Monestir de Santa Maria de Pedralbes (BarPE). Llibres corals (36)