Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, ubicada al primer pis de l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, conserva el fons musical de la basílica de la Mercè de Barcelona (MerB), el fons del Seminari, i els fons personals de Carme Piñol i Salvador d'Horta Bofarull. Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons Salvador d'Horta Bofarull (BarSHB) (64)
Fons Salvador d'Horta Bofarull (BarSHB). Manuscrits d'autor (27) Fons Salvador d'Horta Bofarull (BarSHB). Impresos d'autor (37)