Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CdE)

El fons conté bona part del repertori compositiu dels mestres de capella i organistes que van regir els magisteris de la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries entre el segon terç del segle XIX i el primer del s. XX. El fons conté 416 obres de repertori eclesiàstic: 305 manuscrits –amb 209 manuscrits d’autor i 96 manuscrits anònims–, i 111 partitures impreses, 2 d'elles anònimes. L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum el novembre de 2013.1

1 GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – SALGADO COBO, Elena. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 7: Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.

Fitxa de Fons

Acrònim: CdE

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/CdE

Títol: Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (I)

Arxiu i localització:
Arxiu Diocesà de Girona
Ubicació: Pujada de Sant Martí, 12
17004 Girona
Contacte: Tel. 972 487346
Correu: info@arxiuadg.org

Data/es: Segles XIX-XX

Volum i suport: 17 capses d’arxivador

Productors:
Mestre de capella i organistes de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CdE). Manuscrits d'autor (209)
Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CdE). Manuscrits anònims (96)
Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CdE). Impresos d'autor (109)
Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CdE). Impresos anònims (2)