Fons del santuari de Santa Maria dels Arcs (olim Santa Pau dels Arcs o Santa Pau d'Olot). Manuscrits d'autor
La col·lecció de «manuscrits d'autor» està formada per 47 obres, amb una notable presència de repertori organístic copiat per Josep Lamarca, organista del santuari entre 1766 i 1813. El repertori conservat prové tant d'organistes propers a la zona, com seria el cas de Josep Castelló (organista de Sant Esteve d'Olot), Salvi Arnavat (catedral de Girona) i Ignasi Subies (catedral de Vic), com dels que regentaven els principals temples catalans a mitjan segle XVIII, com era el cas de Francesc Mariner (catedral de Barcelona), Josep Elíes (Sant Pere de les Puel·les i Sants Just i Pastor), Joan Vila (Santa Maria del Pi), Francesc Vilar (Sant Pere de les Pue·les i Sants Just i Pastor) i Antoni Mestres (Palau Reial menor). És de destacar la còpia que féu Lamarca de diverses sonates per a tecla de Domenico Alberti (ca. 1710-1747) i Domenico Scarlatti (1685-1757). El repertori de la col·lecció conté també música vocal de Josep Carcoler, Joan Crisòstom Ripollès, Josep Picanyol i Pasqual Fuentes.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-04-08
06:23
Tocates per a Clavicèmbal / Alberti, [Domenico], ca. 1710-1747 ; Scarlatti, [Domenico], 1685-1757
[Clave]
Segon terç s. XVIII. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
6 documents
2022-04-08
06:23
Versos d'Org / Arnabat, Salvi, † 1787 ; Vilar, Francesc, s. XVIII
Org
Tercer terç s. XVIII. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
23 documents
2022-04-08
06:23
Tocates per a Org / Arnabat, Salvi, † 1787 ; Mestres, Antoni, s. XVIII ; Vilar, [Francesc]
[Org]
Segon terç s. XVIII. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
8 documents
2022-04-08
06:23
Missa / Carcoler, Josep, 1698-1776
Do M. Ti 1/2 (Kyrie eleison...)
1765. Incomplet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
 
2022-04-08
06:23
Villancet amb Ac / Carcoler, Josep, 1698-1776
Fa M. Ti, T; Ac (Desde el estado de Flandes...)
1729. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
 
2022-04-08
06:23
Villancet amb instr / Carcoler, Josep, 1698-1776
Fa M. Ti 1/2; Vl 1/2, Ac (Ha del palacio real...)
1729. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
 
2022-04-08
06:23
Villancet amb instr / Carcoler, Josep, 1698-1776
Re M. Ti 1/2; Vl 1/2, Ac (Quien será en la tierra...)
1729. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
 
2022-04-08
06:23
Versos d'Org / Casanoves, Jaume, s. XVIII ; Castelló, [Josep], † 1821 ; Mariner, Francesc, 1720-1789
Org
Tercer terç s. XVIII. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
5 documents
2022-04-08
06:23
Versos d'Org / Castelló, [Josep], † 1821 ; Vila, [Joan], s. XVIII ; Vilar, Francesc, s. XVIII
Org
Tercer quart s. XIX. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
8 documents
2022-04-08
06:23
Versos d'Org / Castelló, Josep ; Mestres, [Antoni]
Org
Tercer quart s. XIX. Complet
Arxiu Diocesà de Girona. Fons del Santuari de Santa Maria dels Arcs
9 documents