Fons de la catedral de Girona (GirC)

El fons musical de la catedral de Girona (GirC) forma part de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona i es conserva a les estances de l’Arxiu Diocesà de Girona (ADG) en 113 capses d’arxivador que contenen 1.952 registres musicals establerts en cinc col·leccions de repertori musical: 1.248 «manuscrits d’autor», 439 «manuscrits anònims», 89 «llibres corals», 7 «llibres de polifonia» i 169 «impresos». La col·lecció «manuscrits d’autor» reuneix 543 obres escrites per a les celebracions eclesiàstiques de la Seu, composades pels mestres de capella i organistes del centre entre els segles XVII i XX: J. Verdalet, J. Gas , F. Soler, A. Gaudí, T. Milans, E. Gònima, F. Juncà, J. Balius, D. Arquimbau, J. Pons, R. Compta, J. J. Lleys, F. Crehuet, P. Baltasar, J. Carreras, J. Casademont, M. Rué, J. Perramon, J. Colomer i F. Civil. La mateixa sèrie acull repertori de mestres actius a la catedral de Barcelona i a les grans parròquies de Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, el Palau de la Comtessa, així com dels de les catedrals de Vic, Tarragona, Tortosa, La Seu i Lleida i també de l’Escolania de Montserrat. La recepció del repertori internacional eclesiàstic del Barroc i el Classicisme està representada pels Stabat Mater de G. B. Pergolesi i F. J. Haydn, autor de qui es conserven també dues simfonies. Dins del repertori simfònic del fons GirC, és també digne d’esmentar la presència de dues simfonies d’I. Pleyel i C. Stamitz, quatre del lisboeta Joao Pedro de Almeida, i dues de Ramon Carnicer còpia del primer terç del segle XIX.

La col·lecció de «manuscrits anònims», amb 439 registres, conté repertori eclesiàstic en llatí i en romanç, i també música instrumental, dins la qual cal fer esment d’una col·lecció de danses i d’una miscel·lània de 59 recercades copiades el 1709. La col·lecció «llibres corals» excel·leix per la magnitud i pulcritud dels seus exemplars: 89 volums conservats, 20 dels quals copiats entre els segles XV-XVI. La col·lecció «llibres de polifonia» està integrada per 7 llibres de polifonia dels segles XVII-XVIII, entre els quals cal destacar la còpia d’un Requiem a 4 de Joan Pujol, així com les Passions de Diumenge de Rams i Divendres Sant, l'himne Vexilla Regis i una missa del mateix autor, juntament amb un Kyrie i dues Passions de Josep Gas de 1691. La col·lecció «música impresa» testimonia la recepció del repertori internacional del Renaixement, amb un quadern d’Altus amb polifonia de Giovanni Matteo Asola, Ercole Zappano i Girolamo Belli, imprès a Venècia per Ricciardo Amadino, entre 1586 i 1588; un exemplar dels motets a 5 veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina, impresa a Venècia per Girolamo Scotto el 1603; i un exemplar del repertori instrumental dels ARMONICI / CONCENTI / A suono unico acuto, e suo continuo graue de Francesco Maria Lelli publicats a Roma el 1691.

Pel que fa al repertori dels mestres de la resta de centres musicals de la ciutat de Girona, GirC conté repertori compositiu dels mestres de Sant Feliu i Santa Susanna del Mercadal, així com 41 obres de mestres i organistes de Santa Maria de Castelló d’Empúries, Sant Pere de Figueres, Sant Genís de Torroella de Montgrí, Sant Esteve d’Olot i Sant Joan de les Abadesses, centres que formaven part del radi o zona d’influència de la capella de la catedral de Girona entre els segles XVII i XIX. El procés de catalogació del fons de la catedral de Girona es va dur a terme en diverses etapes entre els anys 2003 i 2018.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. Inventaris del fons musicals de Catalunya. Volum 10: Fons de la Catedral de Girona. Barcelona: UAB - IEC, 2019.

Fitxa de Fons

Acrònim: GirC

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/GirC

Títol: Fons de la Catedral de Girona

Arxiu i localització:
Arxiu Capitular de la Catedral Girona
Arxiu Diocesà de Girona (edifici del Seminari Diocesà, tercera planta)
Pujada de Sant Martí, 12
17004 Girona

Contacte:
Joan Naspleda, director de l'ADG
Albert Serrat i Joan Vilar, arxivers de l'ADG
Tel: 972 487 346
Correu: info@arxiuadg.org

Data/es: Segles XV-XX

Volum i suport: 113 capses d’arxivador i 89 llibres corals

Productors:
Mestres de capella i organistes de la catedral de Girona

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Josep Maria Gregori durant el tram final de la catalogació del fons GirC, en una sala de l’ADG habilitada per a aquesta tasca, el juny de 2018

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la catedral de Girona (GirC). Manuscrits d'autor (1,249)
Fons de la catedral de Girona (GirC). Manuscrits anònims (438)
Fons de la catedral de Girona (GirC). Impresos d'autor (169)
Fons de la catedral de Girona (GirC). Llibres corals (89)
Fons de la catedral de Girona (GirC). Llibres de polifonia (7)