Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada (IgdSM)

El fons musical de la basílica de Santa Maria d’Igualada (IgdSM) es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN) en 46 capses d’arxivador que contenen 984 composicions repartides en quatre col·leccions de repertori musical: 632 «manuscrits d’autor», 157 «manuscrits anònims», 7 «llibres corals» i 188 «impresos». La col·lecció «manuscrits d’autor» reuneix obres dels mestres titulars de l’església parroquial, d’entre el primer terç del segle XIX i la primera dècada del XX. El repertori conservat d’A. Oller, J. Pont i S. Puigsech ofereix una suma de 427 obres i representa més de dues terceres parts del total dels registres del fons; sobresurt el mestre cerverí Joan Pont, actiu a Igualada entre 1851 i 1885, de qui es conserven 345 obres (203 d’autoria confirmada i 142 d’atribuïdes).

El repertori més antic de IgdSM correspon a còpies d’obres del darrer terç del segle XVIII, la procedència de les quals no deixa de ser una mostra de la recepció de repertori forà a Igualada. Són manuscrits fragmentaris d’una missa de Josep Fàbrega († 1791), una Seqüència de Pere Antoni Montlleó (ca. 1720-1792) i dues Misses, incompletes, de Francesc Parella. El fons palesa la recepció del repertori catedralici de l’àrea catalana, amb obres d’Antoni Sala († 1794), Carles Baguer, Mateu Ferrer i Ramon Vilanova (catedral de Barcelona), alhora que també de les catedrals de Girona (Joan Carreras, Josep Pons), Lleida (Magí Germà, Aleix Mercè, Magí Pontí, Antoni Sala, Celestí Vila de Forns), Solsona (Josep Anglada), Tarragona (Ramon Bonet), Tortosa (Moreno), i Vic (Lluís Romeu). És notable la presència en el fons d’autors vinculats a les grans basíliques barcelonines (R. Aleix, F. Andreví, I. Ayné, J. Barba, C. Candi, J. Escalas, J. Fàbrega, P.J. Llonell, N. Manent, J. Martí, B. C. Puig, C. Martínez, M. Masramon, J. Masvidal, R. Molera, P. A. Montlleó, A. Passarell, J. Portas, C. i J. Ribera, P. Ronsó, J. Sabatés i A. Vaqué), així com de compositors actius en localitats com Cervera, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Molins de Rei, Terrassa i Sabadell. La col·lecció de música impresa recull obres del repertori eclesiàstic hispànic, francès, italià i germànic, amb la presència d’autors catalans de finals del segle XIX com J. Badia, F. Brunet, G. Casadevall, J. Cassadó, P. Gené, J. B. Guzmán, F. Pedrell, J. Quintana, i J. Sorribes, entre d’altres. Un repertori que conviu, tal com era consuetud a l’època, amb nombroses pàgines de música escènica (A. Adam, D. Auber, G. Donizetti, C. Gounod, W. A. Mozart, G. Verdi i F. David) i literatura pianística d’autors francesos i alemanys.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – ROMEU I SOLÀ, Anna. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 9: Fons de la basílica de Santa Maria d’Igualada de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.

Fitxa de Fons

Acrònim: IgdSM

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/IgdSM

Títol: Fons de la basílica de Santa Maria d’Igulada

Arxiu i localització:
Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN)
Plaça del Rei, 15
08700 Igualada

Contacte:
Marta Vives i Sabaté, directora de l’ACAN
Maria Luz Cristóbal, tècnica d’arxiu
Tel: 938 044 456
Correu: acanoia.caultura@gencat.net

Data/es: Segles XVI-XX

Volum i suport: 46 capses d’arxivador, 7 llibres corals (2 d’ells es conserven al Museu de la Pell d’Igualada)

Productors:
Mestres de capella i organistes de Santa Maria d’Igualada

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

El fons IgdSM a l'antic dipòsit de l'ACAN

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada (IgdSM). Manuscrits d'autor (632)
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada (IgdSM). Manuscrits anònims (157)
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada (IgdSM). Llibres corals (7)
Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada (IgdSM). Impresos (188)