Fons Joan Fargas (MatF)

Fons integrat, en la seva major part, pel repertori eclesiàstic (litúrgic i religiós) escrit i interpretat per Joan Fargas entre 1910 i 1944, mentre regí el magisteri de la capella de música de Santa Maria de Mataró. El fons està format per 203 composicions musicals, de les quals 163 pertanyen a la col·lecció «manuscrits d'autor» 5 a «manuscrits anònims» i 35 a «impresos». L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum l'abril de 2010.1

1 GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona, 2009.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 6.

Fitxa de Fons

Acrònim: MatF

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/MatF

Títol: Fons Joan Fargas i Heras

Arxiu i localització:
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM)
Ubicació: Carrer de Beata Maria, 3
08301 Mataró
Contacte: masmm@masmm.org
Horari d’arxiu i biblioteca:
Dijous i divendres de 18 a 20.30 h.

Data/es: Segles XVIII-XIX

Volum i suport: 9 capses d’arxivador

Productors:
Joan Fargas i Heras.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons Joan Fargas (MatF). Manuscrits d'autor (163)
Fons Joan Fargas (MatF). Manuscrits anònims (5)
Fons Joan Fargas (MatF). Impresos d’autor (35)