Fons Joan Fargas (MatJF)

El Fons MatJF es conserva al Museu–Arxiu de Santa Maria de Mataró i està integrat, en la seva major part, pel repertori eclesiàstic escrit i interpretat per aquest compositor entre 1910 i 1944, època en què regí el magisteri de la capella de música de Santa Maria de Mataró. El fons conté 203 composicions musicals, de les quals 163 pertanyen a la col·lecció «manuscrits d’autor», 5 són «manuscrits anònims» i 35 «impresos»; el fons es conserva en 9 capses d’arxivador.

El compositor barceloní Joan Fargas i Heras (1875-1944), cursà els estudis eclesiàstics i musicals al Seminari Major de Barcelona, i completà la seva formació musical amb Josep Ribera i Miró, mestre de capella i organista de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Durant la seva etapa barcelonina, Fargas fou mestre de capella i organista de la parròquia de Jesús de Gràcia. El 1910 oposità, conjuntament amb Salvador Pedrola, Agustí Coll i Manuel Pastó, al magisteri de Santa Maria de Mataró, vacant arran de l’absència del darrer titular Francesc Mas. Fargas guanyà la plaça i regí el magisteri mataroní durant 34 anys, en una època en la que s’accentuava el declivi de les antigues capelles del segle XIX.

El fons MatJF esdevé el principal testimoni dels quefers compositius del llarg magisteri del seu principal productor. En l’obra de Fargas hi predomina el repertori eclesiàstic –antífones, avemaries, càntics, graduals himnes, misses, motets, rosaris, salves i trisagis–, dins del qual cal destacar la Missa de la Immaculada Concepción per a 3 veus i orquestra així com la Cantata Ego sum Pastor bonus per a 4 veus i orquestra. El fons conté també nombroses obres de caràcter popular, com petites cançons per a 1, 2, 3 i 4 veus i piano en llengua catalana, al costat de la sarsuela El Ramo de Violetas, que es va estrenar al Teatre Clavé de Mataró el 27 de gener de 1941. Algunes de les pàgines de literatura eclesiàstica de Fargas van ser editades per la Casa Dotesio, Unión Musical Española, Boileau i Musical Emporium, entre d’altres. Pel que fa al repertori instrumental, és d’assenyalar la presència de dos Capritxos instrumentals i un parell de Fantasies, per a banda i orquestra, del mateix compositor. La Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya conserva també un Fons Joan Fargas Heras, amb 25 obres, catalogat el 2006. L’edició impresa del catàleg MatJF va veure la llum l’abril de 2010.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CABOT I SAGRERA, Neus. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 7.

Fitxa de Fons

Acrònim: MatJF

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/MatJF

Títol: Fons Joan Fargas i Heras

Arxiu i localització:
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM)
Carrer de Beata Maria, 3
08301 Mataró

Horaris d'arxiu i biblioteca:
Dijous i divendres de 18:00 a 20:30 h

Contacte:
Correu: masmm@masmm.org

Data/es: Segles XVIII-XIX

Volum i suport: 9 capses d’arxivador

Productors:
Joan Fargas i Heras

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Porta d’entrada del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons Joan Fargas (MatJF). Manuscrits d'autor (163)
Fons Joan Fargas (MatJF). Manuscrits anònims (5)
Fons Joan Fargas (MatJF). Impresos d’autor (35)