Fons Lluís Viada (MatLV)

El Fons MatLV es conserva al Museu–Arxiu de Santa Maria de Mataró i està integrat, en la seva major part, pel repertori escrit i interpretat per Lluís Viada entre 1885 i 1927, època en què regí el magisteri de l’orgue de l’església parroquial de Santa Maria de Mataró. El fons conté 163 composicions (131 «manuscrits d’autor», 27 «manuscrits anònims» i 5 «impresos») i es conserva en 6 capses d’arxivador.

Lluís Viada i Castellà (1849-1934) pertanyia a una família d’antics menestrals i pescadors de Mataró. Degué començar la seva formació a l’escolania de Santa Maria durant els primer anys en què Manuel Blanch en regia el magisteri; passà després a l’Escola Municipal de Música de Mataró, que dirigia Jaume Isern (1798-1880), organista de la parroquial. Viada completà els estudis d’harmonia, piano i orgue amb Isern. El 1862, Viada començà a actuar de coadjutor a mesura que minvaven les facultats d’Isern i a partir de 1877 assumí de forma interina el magisteri de l’orgue. Tanmateix, qui succeí Isern el 1880, fou el prevere vigatà Salvador Puigsech, professor de música del Col·legi Valldemia, el qual es feu càrrec del magisteri entre 1880 i 1884, any en què deixà la plaça de Mataró per ocupar la d’Igualada. Malgrat la titularitat del magisteri conferit a Puigsech, Viada seguí fent sonar l’orgue de Mataró durant les celebracions de major solemnitat i quan aquest marxà, el 1885, el consistori li va concedir la plaça d’organista, càrrec que va poder exercir fins el 1927.

Tot i que rebé ofertes de places important i força més remunerades, Viada preferí romandre a la cadireta de l’orgue mataroní. La seva vida transcorregué tocant a totes les funcions religioses de Mataró i donant classes de piano a diverses cases de la ciutat. Viada també va formar part de diversos conjunts de música de cambra, sent potser el més notable el que formà amb Gaspar Gual, Enric Constans i Teodor Solà. En el seu fons hi predominen els gèneres propis del repertori eclesiàstic de finals del segle XIX, per a diversos formats vocals, amb acompanyament d'harmònium, orgue o piano –com els seus Requiems de 1888 i 1892–, i diverses obres de música de saló, algunes de quals van ser editades per Iberia Musical i Manuel Tarafa. L’edició impresa del catàleg MatLV va veure la llum l’abril de 2010.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CABOT I SAGRERA, Neus. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 7.

Fitxa de Fons

Acrònim: MatLV

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/MatLV

Títol: Fons Lluís Viada i Castellà

Arxiu i localització:
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM)
Carrer de Beata Maria, 3
08301 Mataró

Horaris d'arxiu i biblioteca:
Dijous i divendres de 18:00 a 20:30h

Contacte:
Correu: masmm@masmm.org

Data/es: Segles XVIII-XIX

Volum i suport: 6 capses d’arxivador

Productors:
Lluís Viada i Castellà

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Porta d’entrada del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons Lluís Viada (MatLV). Manuscrits d'autor (131)
Fons Lluís Viada (MatLV). Manuscrits anònims (27)
Fons Lluís Viada (MatLV). Impresos d’autor (5)