Fondo Lluís Viada (MatV). Manuscritos anónimos
Colección formada por 25 obras manuscritas compuestas entre finales del s. XIX y el primer tercio del s. XX. Su repertorio contiene música eclesiástica y sardanas para cobla y banda.
Estadísticas de uso Los más consultados
Últimas adquisiciones:
2014-06-01
13:37
Americana / Anònim
T 1/2, B
Finals s. XIX - Principis s. XX. Incomplet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Antífona per a 2 v i Org / Anònim
Ti 1/2; Org (Ave Regina caelorum...)
1898. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Avemaries / Anònim
Ti 1/2, B; Ac (Dios te salve Maria...)
Finals s. XIX - Principis s. XX. Incomplet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Coral per a 3 v i Banda / Anònim
S, Cantus, B; PG: Flí/Rq o Tromba S, Fl, Cl Pl, Cl, Trombas 1/2 o Tpa 1/2 , Trombas 1/2 graves, Tbó, Bajos; PS: Fl, Cl 1/2, Rq, Ctí 1/2, Tpa 1/2, Tbó 1/2/3, Bdí 1/2, Sx A 1/2, Sx T, Sx S, Bugle, B, Batería, Caja, Tambor, Ac (Ab gran fermesa y valentia...)
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Coral per a 4 v i Banda / Anònim
T 1/2, Mz, B; Tromba 1/2/3/4, Tpa 1/2/3/4, Tbó, Figles, Tmb, Bateria, Cx (Entusiastas saludem al ilustre gran prelat...)
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Coral per a Banda / Anònim
Ta, B, Tpa 1/2/3, Tbó, B
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Gloria per a 1 v i Ac / Anònim
Ti; Ac (Gloria in excelsis Deo...)
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Himne per a 4 v i Bandda / Anònim
S, T 1/2, B; Rq, Cl 1/2, Ctí 1/2, Bdí 1/2, Tpa 1/2, Tbó 1/2, [Tba] Fsc, Sx S, Sx A, Sx T (Nostrs cantichs marianos...)
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Música instrumental / Anònim
[Vl, Vc]
Finals s. XIX - Principis s. XX. Incomplet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada
 
2014-06-01
13:37
Música per a P / Anònim
P
Finals s. XIX - Principis s. XX. Complet
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Fons Lluís Viada