Fons Salvador d'Horta Bofarull (SHB)

Fons personal de Salvador d'Horta Bofarull (1856-1931), mestre i organista de l'església de Sant Francesc de Paula de Barcelona, enderrocada el 2002 a causa de l'ampliació del Palau de la Música Catalana. Conté dues col·leccions de «manuscrits d'autor» i «impresos d'autor» de compositors actius a Barcelona entre el segon terç del segle XIX i el primer del segle XX. La col·lecció «manuscrits d'autor» conserva repertori eclesiàstic d'Anselm Barba, Salvador d'Horta Bofarull, Joan Sariols –mestre de S. d'H. Bofarull– i Ramon Vilanova, i compta, també, amb una còpia de l'Stabat Mater de F. J. Haydn, realitzada per Josep Guasch, músic de la capella de Santa Maria del Mar, el 1784. La col·lecció «impresos d'autor» conté repertori eclesiàstic de F. Andreví, B. C. Puig, J. Manent, M. de Ferrer i S. d'H. Bofarull, al costat d'obres de repertori internacional.

Fitxa de Fons

Acrònim: SHB

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/SHB

Títol: Fons Salvador d’Horta Bofarull

Arxiu i localització:
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (BPEB)
Ubicació: Carrer de la Diputació, 231
08007 Barcelona
Contacte: Tel. 93 4541607
Correu: info@bibliotecaepiscopalbcn.org

Data/es: Segles XIX-XX

Volum i suport: 9 capses d’arxivador

Productors:
Obres de Salvador d’Horta Bofarull i Joan Sariols.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons Salvador d'Horta Bofarull (SHB). Manuscrits d'autor (27)
Fons Salvador d'Horta Bofarull (SHB). Impresos d'autor (37)