Miscel·lània de música eclesiàstica per a 2, 3 v i Org
Andreví i Castellà, Francesc, 1786-1853
Gimeno, J.
Vilella i Ferrer, Joan

Títol: I. "Repertorio ó sea Miscelanea de cantos Religiosos para / todos los tiempos y festividades del año / muy sencillos y propios al objeto / escogidos unos y compuestos otros por el Pbro Juan Vilella / S. Lorenzo Morunys Setiembre del año 1867" // Ii. "Canticos Espirituales / Para celebrar toda clase de funciones populares / con musica muy sencilla y religiosa escogida por / Juan Vilella Pbro / S Lorenzo Morunys año 1867
Veus: [T] 1/2, B
Instruments: Org
Data: 1867-1871
Format: 4 Vols. mida qt ap (155 x 220)
Estat: Complet
Notes: Tit Dip extret del vol d'Org (El I de l'inici del vol i el II de l'inici del segon recull). A sota del Tit Dip I hi consta: "Este volumen no solo contiene la Partitura de las voces, sino que / podrá servirse de él el organista para acompañar". Miscel·lània recollida per Joan Vilella i Ferrer, que conté, dividides en dos grans blocs les següents obres (les p corresponen al vol d'Org i comencen de nou a cada bloc): I. "cantos Religiosos" (Tit Dip extrets de l'índex del mateix vol): [1] p 1-5: "Nº 1. Felicitacion á Maria Inmaculada y coronilla", «Ave Maria purisima», Fa M, 3/4; [2] p 6: "Nº 2. Trisagio de Maria", «Santa, Santa Maria», Sol M, 3/4; [3] p 7-16: "Nº 3. Misa Primera de Sexto Tono", «Kyrie eleison», Fa M, 3/4; [4] p 17-28: "Nº 4. Misa Segunda muy alegre", «Kyrie eleison», Fa M, 3/4; [5] p 29-48: "Nº 5. Misa Tercera Solemne" (aquestes p estan tallades en tots els vol i, per tant, no es conserva aquesta Missa); [6] p 49-64: "Nº 6. Misa Cuarta Pastoril primera", «Kyrie eleison», Re M, 6/8; [7] p 65-79: "Nº 7. Misa Quinta Pastoril segunda", «Kyrie eleison», Sol M, 6/8; [8] p 80-86: "Nº 8. Tres Responsorios Pastoriles", «Beata viscera Mariae», Sol M, 6/8 // «Hodie nobis de caelo», Re M, 6/8 // «Quem vidistis pastores», Re M, 6/8; [9] p 87-98: "Nº 9. Misa Sexta sencilla d'Andreví", «Kyrie eleison», Mi b M, 3/4; [10] p 99-116: "Nº 10. Misa Septima á dos coros de id [Andreví]", «Kyrie eleison», Sol M, 3/4; [11] p 117-118: "Nº 11. Motete Ave verum", «Ave verum», Fa M, 9/8; [12] p 119-261: "Nº 12. Misa Octava Romana", «Kyrie eleison», Mi m, 3/4; [13] p 262-273: "Nº 13. Misa Nona de mi menor muy sencilla", «Kyrie eleison», Mi m, 3/4; [14] p 274-279: "Nº 14. Ave Maria de Gimeno", «Ave Maria», Re M, 3/4; [15] p 280-283: "Nº 15. O Salutaris hostia", «O salutaris hostia», Fa M, 3/4; [16] p 284-297: "Nº 16. Justus ut palma florebit", «Justus ut palma florebit», Sol M, 4/4; [17] p 298-300: "Nº 17. Tantum ergo Sacramentum", «Tantum ergo Sacramentum», Re M, 4/4; [18] p 301-329: "Nº 18. Misa decima Solemne de Andreví" (Aquesta Missa no apareix als vol de les v), «Kyrie eleison», Sol M, 4/4; [19] p 330: "Nº 19. Benedictus 1º", per a 2 v (T 1/2) i Org, «Benedictus qui venit», Fa M, 3/4; [20] p 331: "Nº 20. Benedictus 2do", per a 2 v (T 1/2) i Org, «Benedictus qui venit», Si b M, 4/4; [21] p 335-340: "Nº 22. Felicitacion Sabbatina. Dia S P de Alcantara 1871", «Ave Maria purisima», Sol M, 4/4. II. "Canticos Espirituales" (Tit Dip extrets dels inicis de les obres): [22] p 2: "Nº 1. Himno del Espirito Santo para implorar sus luces", «Veni creator Spiritus», Sol M, 3/4; [23] p 3: "Nº 2. Coblas molt piadosas per convidar al pecador", «Vine a penitència», Sol m, 3/4; [24] p 4-5: "Nº 3. La misma letrilla con diferente canto y es muy devoto", «Vine a penitència», Sol m, 3/4; [25] p 6-7: "Nº 4. Convite á escuchar la palabra de Dios", «Anem fiels, anem», Fa M, 3/4; [26] p 8-9: "Nº 5. Preparacion inmediata para el catecismo", «Miraunos aqui postrats», Fa M, 6/8; [27] p 10-11: "Nº 6. Accion de gracias para despues del catecismo", «Si debem agrahiment», Re M, 4/4; [28] p 12: "Nº 7. Fletxas dirigidas al cor del pecador", «Converteixte pecador», Sol m, 3/4; [29] p 13: "Nº 8. Acto de contricion", «De habervos ofes», Sol m, 3/4; [30] p 14-15: "Nº 9. Las dos banderas", «Visca, visca Jesús», Fa M, 6/8; [31] p 16-17: "Nº 10. Cantico á Maria Santisima", «A Maria mare mia», Fa M, 3/4; [32] p 18-19: "Nº 11. Otro cantico á Maria Santisima", «Gloria á vos verge Maria», Fa M, 4/4; [33] p 20: "Nº 12. Para antes de la Comunion", «Avuy per tu será», Sol M, 6/8; [34] p 21: "Nº 13. Para el acto de la Comunion", «Ditxa sens igual», Sol m, 3/4; [35] p 22: "Nº 14. Para dar gracias despues de la Comunion", «Sent jo tot vilesa», Sol M, 6/8; [36] p 23: "Nº 15. Convite Eucaristico", «Ja lo cel tot en dulsura», Re M, 6/8; [37] p 24: "Nº 16. Otras coplas para la Sagrada Comunion", «Veniu christians», Re M, 3/4; [38] p 25: "Nº 17. Convite Eucharistico y musico despertador", «Venid, venid á las bodas», Re M, 6/8; [39] p 26-27: "Nº 18. Otra letrilla para la Comunion", «A la real mesa», Fa M, 4/4; [40] p 27: "Nº 19. Sigue otra Letrilla / para la Comunion", «Lengua canta las grandezas», Re M, 4/4; [41] p 28: "Nº 20. Otra letrilla para la Comunion", «Bajo de aquel velo», Fa M, 4/4; [42] p 29-31: "Nº 21. Coplas de Sª Teresa para despues de la Comunion", «Aquesta divina union», Re M, 3/4; [43] p 32-34: "Nº 22. Marcha de S Ignacio de Loyola", «Fundador sois Ignacio», Sol M, 2/4; [44] p 35: "Nº 23. Desengaños misticos de S Francisco de Borja", «Yo soy Francisco de Borja», Do M, 3/4; [45] p 36: "Nº 24. Coplas para el Rosario de la aurora", «En nombre de Maria», Fa M, 2/4; [46] p 37: "Nº 25. Coplas para la aurora", «La Pastora mortales os busca», La m, 3/4; [47] p 38: "Nº 26. Goigs de Nª Sra del Claustre Patrona de Solsona", «Sagrada verge Maria», Sol m, 3/4; [48] p 39: "Nº 27. Pare nostre en honor de Sta Filomena", «Pare nostre», La m, 2/4; [49] p 40: "Nº 28. Ave Maria", «Deu vos salve Maria», Do M, 4/4; [50] p 40: "Nº 29. Gloria", «Gloria Patri», La m, 2/4; [51] p 41-42: "Nº 30. Goigs de Sª Filomena", «Verge y Martir del Señor», Sol M, 4/4; [52] p 43-44: "Nº 31. Goigs al cor de Maria", «Ja que enriquiu de favors», Re M, 3/4; [53] p 45: "Nº 32. Gozos de la Asuncion de la virgen", «En los cielos poderosa», Re M, 2/4; [54] p 46: "Nº 33. Himno á Pio Nono", «Maria a vuestro trono», Fa M, 3/4; [55] p 47-48: "Nº 34. Natividad de Nª Sª", «Tu gloria, tu gloria», Do M, 3/4; [56] p 48-49: "Nº 35. Salve", «Salve Regina», Do M, 3/4; [57] p 50: "Nº 36. Ave", «Deu vos salve Maria», Sol M, 4/4; [58] p 51: "Nº 37. Ave", «Deu vos salve Maria», Sol m, 3/4; [59] p 51: "Nº 38. Gloria", «Gloria Patri», Do M, 3/4; [60] p 52-54: "Nº 39. Despedida á la virgen", «A Dios reina del cielo», Fa M, 2/4; [61] p 54-57: "Nº 40. Dolor de la virgen al pié de la Cruz", «Estava junto á la cruz», Mi m, 4/4; [62] p 58-59: "Nº 41. Salve", «Salve Regina», Re m, 3/4; [63] p 60-61: "Nº 42. Letanias de la virgen", «Kyrie eleison», Sol M, 2/4; [64] p 62-63: "Nº 43. Soledad de Maria", «Dulce madre que llorabais», Mi m, 4/4; [65] p 64-65: "Nº 44. Pater, Ave y Gloria", «Pare nostre», Sol M, 3/4; [66] p 66: "Nº 45. Cantic á Jesus crucificat", «Cantarem la Majestat», Sol m, 3/8; [67] p 67: "Nº 46. Dolors de Maria", «De set espasas ferida», Sol M, 3/4; [68] p 68: "Nº 47. Goigs del Roser", «Vostres goigs ab gran plaher», Sol m, 3/4; [69] p 69: "Nº 48. Gozos de la Purissima", «Para dar luz immortal», Fa M, 2/4; [70] p 70-71: "Nº 49. Pater, Ave y Gloria", «Pare nostre», La m, 3/4; [71] p 71: "Nº 50. Lamentos", «O mortals y viadors», La m, 3/4; [72] p 72: "Nº 51. Gozos de S Jose", «Pues sois Santo sin igual», Sol m, 3/4; [73] p 73: "Nº 52. Gozos de S Ramon", «Sol de Cataluña hermoso», Re M, 3/4; [74] p 74: "Nº 53. Goigs de S Joan", «Puig que sou nostra alegria», Re M, 3/4; [75] p 75: "Nº 54. Goigs de la / Divina Pastora", «A vostres pues detinguda», Sol m, 3/4. "Cants per las Festas de Nadal": [76] p 76-79: "Nº 55. Rosari Pastoril", «Pare nostre», Sol M, 6/8; [77] p 80: "Nº 56. Invitatori per Nadal", «Cristus Cristus natus est», Sol m, 6/8; [78] p 81: "Nº 57. Canto 1º al Nacimiento", «Ya que nacio el sumo bien», Do M, 6/8; [79] p 82: "Nº 58. Invitacion / á los Pastores. Canto 2º", «Vamos Pastorcillos», Fa M, 6/8; [80] p 82-83: "Nº 59. Canto 3º / Llegan los Pastores", «Los pastorcillos con bulla y fiesta», Do M, 3/4; [81] p 84-85: "Nº 60. Canto 4", «En Belen nació este dia», Re M, 6/8; [82] p 86: "Nº 61. Cansó 5", «Naix la vida dels Angels», Fa M, 6/8; [83] p 86: "Nº 62. Cansó 6", «A Bethlem men vui ana», Fa M, 4/4; [84] p 87: "Nº 63. Cansó 7", «Pastorets de las cabañas», La M, 6/8; [85] p 88: "Nº 64. Cansó 8", «Cantem tots devotament», La M, 2/4; [86] p 89: "Nº 65. Cansó 9", «Deu vos guart», Re M, 2/4; [87] p 90: "Nº 66. Cansó 10", «Pastors de galilea», Do M, 2/4; [88] p 90: "Nº 67. Cansó 11", Apenas naces, Fa M, 3/8; [89] p 91: "Nº 68. Cansó 12", «En dulces acentos», Do M, 3/4. "Trisagios en honor de la Santisima Trinidad": [90] p 92: "Nº 69. Himno", «Ya se aparta el sol ardiente», Fa M, 3/4; [91] p 93-94: "Nº 70. Pater, Ave y Gloria", «Pare nostre», Do M, 3/4; [92] p 94-96: "Nº 71. Panem, Santa y Sicut", «Lo nostre pa», Do M, 4/4; [93] p 96-97: "Nº 72. Trisagio 1º", «Santo, Santo Señor Dios», Do M, 3/4; [94] p 97: "Nº 73", «Santo Dios», Fa M, 3/4; [95] p 98: "Nº 74. Trisagio 2º", «Santo, Santo Señor Dios», Do M, 3/4; [96] p 99-100: "Nº 75. Trisagio 3", «Santo, Santo Señor Dios», Fa M, 4/4; [97] p 100-101: "Nº 76. Trisagio 4", «Santo, Santo Señor Dios», Re m, 3/4; [98] p 102: "Nº 77. Trisagio 5", «Santo, Santo Señor Dios», Fa M, 3/4; [99] p 103: "Nº 78. Gozos para el Trisagio", «Dios uno y trino», Sol M, 9/8; [100] p 104: "Nº 79. Gozos de / la Santisima Trinidad", «Sacra inefable unidad», Do M, 4/4; [101] p 105-106: "Nº 80. Goigs de S Lluis Gonzaga", «Lluis desdel cel crida», Sol M, 3/4; [102] p 107: "Nº 81. Gozos á S Luis", «En Santa congregacion», Do M, 4/4; [103] p 108-110: "Nº 82. Pater, Ave y Gloria", «Pare nostre», Sol m, 4/4; [104] p 110-113: "Nº 83. Panem, Santa / y Sicut", «Lo nostre pa», Sol m, 2/4; [105] p 114-115: "Nº 84. Trisagio á Maria primero", «Santa, Santa Maria», Fa M, 3/4; [106] p 116: "Nº 85. Trisagio 2º", «Santa, Santa Maria», Re M, 3/4; [107] p 117: "Nº 86. Coplas de las Hijas de Maria", «Aqui nos teneis ó Madre», Mi b M, 3/4; [108] p 118-119: "Nº 87. Gozos de S Luis segundo", «Ejemplar de perfeccion», Mi b M, 3/4; [109] p 120-121: "Nº 88. Gozos del Trisagio / de Maria", «Maria pues Dios te escoge», Re M, 3/4; [110] p 122-123: "Nº 89. Coplas de la corte de Maria", «Ja que nuestra devocion», Mi m, 4/4; [111] p 124-125: "Nº 90. Cantico para el / besamanos de una Misa nueva", «Ante el Ara Santa», Re M, 4/4. "Cantos para el mes de Mayo dedicado á Maria": [112] p 126-127: "Nº 91. Pater, Ave y Gloria", «Pare nostre», Mi m, 2/4; [113] p 128: "Nº 92. Cantico 1º", «Venid y vamos todos», Sol M, 6/8; [114] p 128-131: "Nº 93. Cinco Ave Marias", «Deu vos salve Maria», Sol M, 6/8; [115] p 132: "Nº 94. Cantico 2º", «Potencias y afectos», Re M, 3/4; [116] p 132-134: "Nº 95. Cantico 3º", «Dulcisima Virgen del cielo», Fa M, 6/8; [117] p 134-135: "Nº 96. Cantico 4º", «Vos sois mi esperanza», Re M, 2/4; [118] p 235-236: "Nº 97. Cantico 5º", «No cesará mi lengua», Re M, 3/8; [119] p 138-139: "Nº 98. Cantico 6º", «Con acentos de alegria», Do M, 4/4; [120] p 140-141: "Nº 99. Cantico 7º", «Escucha, ven y vuela», Re M, 3/4; [121] p 142-143: "Nº 100. Cantico 8º", «Jesus con su sangre», Do M, 6/8; [122] p 144: "Nº 101. Despedida", «A Dios virgen Maria», Sol M, 3/4; [123] p 145-148: "Nº 102. Cantico de la Anunciacion de Maria" (Aquest Càntic no apareix als vol de les v i és incomplet al vol d'Org), «Que nuncio divino desciende», Fa M, 4/4.
Localització: Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Berga. Fons de l'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga
Sign Top: 3/1
Signatura: BerSE_Au-10Incipit musical
Original manuscrit

Incipit musical
Original manuscrit

El registre apareix a les col·leccions:
Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia de Berga > Fons de l'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga (BerSE) > Fons de l'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga (BerSE). Manuscrits d'autor

 Registre creat el 2022-04-08, darrera modificació el 2022-04-11   Favorit i Compartir