El terme de cerca Albafulla, Domènec, dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Alamano Biagi
1   Alart, C
1   Alart, Concordi
1   Albafulla, D
1   Albafulla, Domènec
5   Albareda, M
5   Albareda, Marcià
1   Albéniz i Pascual, I
1   Albéniz i Pascual, Isaac
7   Albeniz, I