El terme de cerca Saint-saëns, Camille, dins l'índex autor no s'ha trobat en cap registre. Els termes aproximats, a qualsevol col·lecció, són:
1   Sain, P, D.
2   Saint saëns, C
2   Saint saëns, Camille
2   Saint, C
2   Saint, Camille
2   Saizár vitoria, F
2   Saizár vitoria, Francisco
2   Saizár, F
2   Saizár, Francisco
3   Sala i Illa, E