Fons de l'Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CMar)

Fons integrat pel repertori procedent del subfons Milans, copiat i reunit per Tomàs Milans i Godayol (1672–1742), mestre de capella del Palau de la Comtessa i de la catedral de Girona, i el propi fons dels mestres de l'església parroquial de Canet de Mar, aplegat entre finals dels segles XVII i XIX.
El fons es conserva a l'interior de l'església, en una estança elevada a l'esquerra de l'absis, a la qual s'hi accedeix per mitjà d'una escala.
Contingut: 2.119 composicions musicals, de les quals 1.196 pertanyen a la col·lecció «manuscrits d'autor» i 923 a «manuscrits anònims».
L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum el març de 2009.1

1BONASTRE I BERTRAN, Francesc - GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria (amb la col·laboració d'Andreu Guinart i Verdaguer). Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 2/1 i 2/2: Fons de l'església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 5/1 i 5/2.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de l'Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CMar). Manuscrits d'autor (1,196)
Fons de l'Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CMar). Manuscrits anònims (923)