Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CaeSM)

El fons musical de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (I) conté una col·lecció de 305 manuscrits –209 dels quals corresponen a obres d’autor i 96 a obres anònimes–, i una altra de 111 partitures impreses. En una data incerta, l’antic fons musical de la basílica fou desmembrat en dues parts: la que es conserva a l’Arxiu Diocesà de Girona, objecte de la present catalogació, i una segona part –CaeSM (II)– que es localitza a la seu de l’Escola Municipal de Música Antoni Agramont de Castelló d’Empúries.

La col·lecció «manuscrits d’autor» conté repertori compositiu dels seus mestres de capella, entre els quals destaquen Josep Anglada i Llovet, Josep Barba i Bendad, Narcís Casademont, Ramon Godó i Dagas, Joaquim Serratosa i Dalmau, Ignasi Giralt i Lleys, i Jaume Joan Lleys i Agramont (1803-1853), el qual va exercir una gran influència pedagògica a la comarca i en el context musical gironí. A Lleys se’l considera l’impulsor del que es podria anomenar l’escola musical empordanesa del segle XIX; al fons s’hi conserven, entre d’altres, 5 obres seves per a cor i orquestra. La majoria del repertori conservat fluctua entre el segon terç del segle XIX i el primer del segle XX. A banda dels músics esmentats, els quals tenien un càrrec o bé com a mestre de capella o bé com a organista, cal destacar les múltiples relacions que es van establir amb la vila i la vida musical que es desprenia de la basílica –com a centre de formació fins a finals del s. XIX– amb músics que van formar les primeres orquestres de Castelló d’Empúries, com les d’Antoni Agramont i Pau Guanter, i d’altres que van prendre renom més enllà de les fronteres de la comarca, com Càndid Candi o els cosins Frigola.

El fons conserva còpies d’obres de mestres de Barcelona, Girona i Tarragona, i també de repertori procedent de mestres de Figueres, Torroella de Montgrí, Vilanova i la Geltrú, Blanes i Igualada, així com dels mestres montserratins Benet Brell i Ramir Escofet. El gènere popular també hi és present, tot i que en menor mesura, amb còpies de sarsueles, sardanes i fragments operístics de moda. Pel que fa a la música impresa hi predominen els gèneres del repertori eclesiàstic hispànic, italià i francès de finals del s. XIX i principis del XX, al costat d’obres de M. Augé, M. Borrell, L. Brugarolas, M. de Ferrer i Manresa, D. Mas i Serracant, M. Pastó, B. C. Puig, J. Ribera, S. Ritort, L. Romeu, J. Sancho, J. M. Úbeda i A. Vicens.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – SALGADO COBO, Elena. Inventaris del fons musicals de Catalunya. Volum 7: Fons de la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013.

Fitxa de Fons

Acrònim: CaeSM

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/CaeSM

Títol: Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (I)

Arxiu i localització:
Arxiu Diocesà de Girona (edifici del Seminari Diocesà, tercera planta)
Pujada de Sant Martí, 12
17004 Girona

Contacte:
Tel: 972 487 346
Correu: info@arxiuadg.org

Data/es: Segles XIX-XX

Volum i suport: 17 capses d’arxivador

Productors:
Mestre de capella i organistes de Santa Maria de Castelló d’Empúries

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Façana de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries, catedral de l’Empordà

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CaeSM). Manuscrits d'autor (209)
Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CaeSM). Manuscrits anònims (96)
Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CaeSM). Impresos d'autor (109)
Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries (I) (CaeSM). Impresos anònims (2)