Fons de l'església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CnmSPP)

El fons CnmSPP l’integren dos subfons, el fons Milans i el fons generat pels mestres de capella de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. El subfons Milans fou copiat i reunit per Tomàs Milans i Godayol durant el període 1698-1714 en què regí el magisteri del Palau de la Comtessa de Barcelona i aplega 526 de les 1.196 obres de la col·lecció «manuscrits d’autor». Aquest subfons, a banda del repertori compositiu dels mestres de capella del Palau –Felip Olivelles, Tomàs Milans, Josep Picanyol i Bernat Tria–, conserva còpies de les obres que el Palau rebia dels compositors de l’entorn de la Cort de Madrid (Real Capilla i monestirs de les Descalzas Reales i la Encarnación), així com de destacats mestres de les catedrals de Sevilla, Toledo, Málaga, Pamplona, Granada, Burgos i Ávila. El mateix subfons conté nombroses còpies de composicions dels mestres de les catedrals de Catalunya i dels principals centres del territori de l’antiga confederació catalano-aragonesa, així com dels de Santa Maria del Mar i del Monestir de Montserrat. El subfons Milans es traslladà a la llar canetenca de la família Milans abans de 1747 i d’allà s’ integrà, a l’entorn de 1830, a l’arxiu de l’església parroquial on es barrejà amb el llegat dels mestres canetencs. El segon subfons de CnmSPP correspon al llegat dels mestres de capella de l’església parroquial de Canet de Mar: Miquel Oller, Josep Saurí, Ramon Clausell i Isidre Jover.

El repertori de CnmSPP és fonamentalment eclesiàstic, tant pel que fa als gèneres vinculats amb la litúrgia (antífones, completes, graduals, himnes, lamentacions, lletanies, misses, motets, ofertoris, passions, rèquiems, responsoris, salms, salves, seqüències, vespres), com al repertori religiós amb textos en romanç (àries, cantates, càntics, duos, goigs, oratoris, rosaris, tonos, villancets). El marc temporal de CnmSPP comprèn des del primer terç del segle XVII fins al darrer quart del segle XIX i esdevé un dels fons de major relleu per a l’estudi del barroc musical a Catalunya. La seva catalogació la va iniciar el 1981 l’equip del l’Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas de la UAB sota la direcció del Dr. Francesc Bonastre. Entre febrer de 2007 i maig de 2008, amb la col·laboració d’Andreu Guinart i Verdaguer, es va abordar la darrera fase de la catalogació, completant la descripció dels seus registres catalogràfics i establint la seva classificació i ordenació definitives. El març de 2009 va veure la llum l’edició impresa del seu catàleg.11BONASTRE I BERTRAN, Francesc - GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria (amb la col·laboració d’Andreu Guinart i Verdaguer). Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 2/1 i 2/2: Fons de l’Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 5/1 i 5/2.

Fitxa de Fons

Acrònim: CnmSPP

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/CnmSPP

Títol: Fons de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar

Arxiu i localització:
Arxiu Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar
Carrer de l’Església, 21
08360 Canet de Mar

Contacte::
Arxiu Municipal de Canet de Mar
Yolanda Serrano
Tel. 937 943 940
Correu: serranosy@canetdemar.cat

Data/es: Segles XVII-XIX

Volum i suport: 4 mobles-arxivador metàl·lics amb 16 calaixos

Productors:
Tomàs Milans i Godayol. Mestres de Capella de Canet de Mar

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Estança de l’Arxiu Parroquial de Canet de Mar (APCM)

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de l'església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CnmSPP). Manuscrits d'autor (1,196)
Fons de l'església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar (CnmSPP). Manuscrits anònims (923)