Fons de l'església parroquial de Santa Maria de Mataró (MatSM)

El fons de la Capella de Música de Santa Maria (MatSM), conservat al Museu–Arxiu de Santa Maria de Mataró, està integrat pel repertori eclesiàstic escrit pels mestres de capella i organistes de l’església parroquial de Mataró, des del temps de Jaume Arau († 1778) fins a l’època de Josep Molé († 1926).

MatSM es conserva en 23 capses d’arxivador i té un abast de 334 composicions musicals, de les quals 127 pertanyen a la col·lecció «manuscrits d’autor» i 207 a «manuscrits anònims». Es tracta, doncs, d’un fons amb una marcada presència de repertori eclesiàstic tant pel que fa als gèneres vinculats amb la litúrgia (absoltes, graduals, himnes, lamentacions, lletanies, misses, motets, ofertoris, passions, rèquiems, responsoris, salms, salves, seqüències, vespres), com al repertori religiós amb textos en romanç (àries, cobles, càntics, goigs, lletres, rosaris, trisagis i villancets).

Entre els segles XVI i XX, des d’Onofre Ametller (ca. 1590) fins a Narcís Pagès (1908-2006), se succeïren vint-i-tres músics en el magisteri de capella de la parroquial; tanmateix, el marc temporal del repertori conservat en el fons comprèn entre el darrer terç del s. XVIII i el primer del s. XX. La col·lecció d’obres manuscrites d’autor conté una quarantena de composicions de mestres de capella de Santa Maria, actius a partir del darrer terç del s. XVIII: Jaume Arau († 1778) (3 obres), Miquel Bassols (1743-?) (5), Marià Berga († 1867) (6), Manuel Blanch (1827-1883) (1), Tomàs Collell (1798) (1), Josep Menéndez († 1866) (2), Antoni Mitjans (ca. 1810) (1) i Jaume Roure (1788-1853) (31), el més ben representat, a banda de Joan Fargas (1875-1944) i Lluís Viada (1859-1934) l’obra compositiva dels quals es conserva en els seus respectius fons en el mateix Museu-Arxiu. El repertori dels mestres de Santa Maria de Mataró conviu en el fons amb còpies d’obres d’altres autors catalans actius entre finals del s. XVIII i la segona meitat del s. XIX, alguns d’ells mestres de reconegut prestigi, com Francesc Andreví, Raimon Aleix, Josep Cau i Ramon Vilanova. D’altra banda, la presència dels Stabat Mater de G. B. Pergolesi, F. J. Haydn i S. Neukomm, les còpies dels quals es poden datar entre finals del s. XVIII i el primer terç del s. XIX, donen testimoni de la recepció del repertori forà per parts dels mestres de Santa Maria. L’edició impresa del catàleg va veure la llum l’abril de 2010.11GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CABOT I SAGRERA, Neus. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.- Arxius i documents. Eines de recerca, núm. 7.

Fitxa de Fons

Acrònim: MatSM

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/MatSM

Títol: Fons de la Capella de Música de Santa Maria de Mataró

Arxiu i localització:
Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM)
Carrer de Beata Maria, 3
08301 Mataró

Horaris d'arxiu i biblioteca:
Dijous i divendres de 18:00 a 20:30 h

Contacte:
Correu: masmm@masmm.org

Data/es: Segles XVIII-XIX

Volum i suport: 23 capses d’arxivador

Productors:
Mestres de Capella de Santa Maria de Mataró

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Estança on es conserven els fons musicals del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de l'església parroquial de Santa Maria de Mataró (MatSM). Manuscrits d'autor (127)
Fons de l'església parroquial de Santa Maria de Mataró (MatSM). Manuscrits anònims (207)