Fons de la Basílica de Santa Maria d'Igualada (SMI)

El fons conté una bona part del repertori compositiu dels mestres de capella-organistes de Santa Maria d'Igualada que van regir el seu magisteri en el decurs del segle XIX i fins al primer terç del s. XX. El fons conserva 984 composicions repartides en quatre col·leccions de repertori musical, manuscrit i imprès: 632 «manuscrits d'autor», 157 «manuscrits anònims», 7 «llibres corals» i 188 «impresos». L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum el setembre de 2016.1

1 GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – ROMEU I SOLÀ, Anna. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 9: Fons de la basílica de Santa Maria d'Igualada de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.

Fitxa de Fons

Acrònim: SIM

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/SMI

Títol: Fons de la basílica de Santa Maria d’Igualada

Arxiu i localització:
Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN)
Ubicació: Plaça de la Creu (Cal Maco), 18
08700 Igualada
Tel. 93 8044456
Correu: acanoia.caultura@gencat.net

Data/es: Segles XVI-XX

Volum i suport: 46 capses d’arxivador, 7 llibres corals (2 d’ells es conserven al Museu de la Pell d’Igualada)

Productors:
Mestres de capella i organistes de Santa Maria d’Igualada.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la Basílica de Santa Maria d'Igualada (SMI). Manuscrits d'autor (632)
Fons de la Basílica de Santa Maria d'Igualada (SMI). Manuscrits anònims (157)
Fons de la Basílica de Santa Maria d'Igualada (SMI). Llibres corals (7)
Fons de la Basílica de Santa Maria d'Igualada (SMI). Impresos (188)