Comments (1) | Reviews (0)
avatar
Martin Voortman
27 Nov 2017, 16:00
Correspondència: tercera peça del M 388/ 2 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona)
The third piece in the mentioned source is the same.
Biblioteca de Catalunya M 388/ 2 “Quatro sonatas/ De Albert” Del compositor Miquel Albert (clergue, llicenciat) s’ en conserven 6 obres religioses vocals a l’ arxiu de la catedral de Girona (Carp. XV), a les portades de les quals trobem escrits els anys 1786 I 1790. Com que no trobem gaires peçes per a teclat escrites per mestres de capella, el més probable és que siguin de Baguer, el compositor català més conegut de la seva època. La quarta sonata està en Mi major, 3/8.

 Subscribe to this discussion. You will then receive all new comments by email.

Add comment


Once logged in, authorized users can also attach files.
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.
          You can use some HTML tags: <a href>, <strong>, <blockquote>, <br />, <p>, <em>, <ul>, <li>, <b>, <i>