Fons de la catedral de Tarragona (TarC)

El fons musical de la catedral de Tarragona conserva sis col·leccions de repertori musical, manuscrit i imprès, de significatiu relleu i importància per a l’estudi de la història de la música catalana: 1.114 «manuscrits d’autor», 299 «manuscrits anònims», 74 «llibres corals», 5 «llibres de polifonia», 118 «impresos d’autor» i 1 d’«impresos anònims.

La col·lecció «manuscrits d’autor» reuneix obres generades per destacats mestres de capella i organistes de l’àmbit hispànic d’entre els segles XVII i XX. Una part ben significativa d’aquest repertori d’autor pertany a l’obra compositiva dels propis mestres de capella i organistes que se succeïren en l’exercici dels magisteris de la Seu tarragonina en el decurs dels segles XVII, XVIII, XIX i primer terç del XX. Durant aquests segles la catedral de Tarragona no solament mantenia estretes relacions musicals amb les catedrals de Barcelona, València, Sogorb, Tortosa, Lleida i La Seu d’Urgell, sinó que esdevenia la principal porta d’accés dels intercanvis musicals que durant més de quatre-cents anys es produïren entre Catalunya, València i Aragó.

Dins la col·lecció «manuscrits d’autor» hi són ben representats els mestres de la catedral de Tarragona dels segles XVIII i XIX, com Joan Crisòstom Ripollès, Joan Rossell, Felip Vicente, Francesc Freixes, Jaume Pellicer, Antoni Milà, Melcior Juncà, Francesc Bonamich, Bonaventura Bruguera i Rafel Maneja. Amb ells, el fons conté còpies d’obres de reputats compositors catalans dels segles XVIII i XIX, com Josep Martí, Jaume Caselles, Josep Picanyol, Bernat Tria, Pau Montserrat, Francesc Valls, Ansel Viola, Pere Joan Llonell, Carles Baguer, Jaume Balius o Francesc Andreví.

La col·lecció «llibres corals» destaca per la seva magnitud i pulcritud; 38 dels 74 volums que conté, van ser escrits a finals del segle XVI amb una notable bellesa ornamental. La col·lecció «llibres de polifonia» conserva quatre volums miscel·lanis de polifonia dels segles XVII i XVIII, entre els quals, un exemplar incomplet de l’edició impresa dels Magnificat de Sebastián Aguilera de Heredia (Saragossa, 1618). El repertori de la col·lecció de música impresa conté 119 registres i conserva valuoses edicions del segle XIX. El fons va ser catalogat en diverses etapes, si bé fou el professor Francesc Bonastre qui va impulsar la seva descripció entre 1975 i 1977. El juny de 2015 vegé la llum l'edició impresa del catàleg, sota el patrocini de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Catedral de Tarragona i la UAB.11BONASTRE I BERTRAN, Francesc – GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CANELA I GRAU, Montserrat. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la Catedral de Tarragona. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2015.

Fitxa de Fons

Acrònim: TarC

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/TarC

Títol: Fons de la Catedral de Tarragona

Arxiu i localització:
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT)
Carrer de Sant Pau, 2
43003 Tarragona

Contacte:
Mn. Enric Mateu Usach, director de l’AHAT
Joan Maria Quijada i Bosch, tècnic d’arxiu

Tel. 977 233 412 (ext. 214)
Correu: arxiu.historic@arquebisbattarragona.cat

Data/es: Segles XVII-XX

Volum i suport: 107 capses d’arxivador

Productors:
Mestres de capella i organistes de la Catedral de Tarragona

Descarregueu AQUÍ la fitxa de fons completa

Ubicació del fons TarC a la sala de dipòsit de l'AHAT

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits d’autor (1,114)
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits anònims (299)
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Llibres corals (74)
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Llibres de polifonia (5)
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Impresos d’autor (118)
Fons de la catedral de Tarragona (TarC). Impresos anònims (1)