Fons de la Catedral de Tarragona (TarC)

El fons conté una part molt representativa de repertori compositiu eclesiàstic (litúrgic i religiós) dels mestres de capella i organistes que van regir els magisteris de la catedral, entre el segon terç del s. XVII i la primera meitat del s. XX. El catàleg l'integren 1.611 registres, dels quals 1.114 corresponen a la col·lecció «obres d'autor», 299 a «obres anònimes», 74 a «llibres corals», 5 a «llibres de faristol», 118 a «impresos d'autor» i 1 a «impresos anònims». L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum el juliol de 2015.1

1 BONASTRE I BERTRAN, Francesc – GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CANELA I GRAU, Montserrat. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la catedral de Tarragona. Barcelona: Unversitat Autònoma de Barcelona, 2015.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits d’autor (1,114)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits anònims (299)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Llibres corals (74)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Llibres de faristol (5)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Impresos d’autor (118)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Impresos anònims (1)