Fons de la Catedral de Tarragona (TarC)

El fons conté una part molt representativa de repertori compositiu eclesiàstic (litúrgic i religiós) dels mestres de capella i organistes que van regir els magisteris de la catedral, entre el segon terç del s. XVII i la primera meitat del s. XX. El catàleg l'integren 1.611 registres, dels quals 1.114 corresponen a la col·lecció «obres d'autor», 299 a «obres anònimes», 74 a «llibres corals», 5 a «llibres de faristol», 118 a «impresos d'autor» i 1 a «impresos anònims». L'edició impresa del seu catàleg va veure la llum el juliol de 2015.1

1 BONASTRE I BERTRAN, Francesc – GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria – CANELA I GRAU, Montserrat. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la catedral de Tarragona. Barcelona: Unversitat Autònoma de Barcelona, 2015.

Fitxa de Fons

Acrònim: TarC

Enllaç IFMuC: https://ifmuc.uab.cat/collection/TarC

Títol: Fons de la Catedral de Tarragona

Arxiu i localització:
Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
http://arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat
Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona
El fons es conserva a la zona de reserva de l’AHAT, amb l’Arxiu Capitular de la Catedral.
http://arxiuenlinia.acct.cat/FonsDocumentals
Ubicació: Carrer de Sant Pau, 2
43003 Tarragona
Contacte: Tel. 977 233412 ext. 214
Correu: arxiu.historic@arquebisbattarragona.cat
Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’AHAT
Joan Maria Quijada i Bosch, tècnic d’arxiu

Data/es: Segles XVII-XX

Volum i suport: 107 capses d’arxivador

Productors:
Mestres de capella i organistes de la Catedral de Tarragona.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Limitar per col·lecció:
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits d’autor (1,114)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Manuscrits anònims (299)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Llibres corals (74)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Llibres de faristol (5)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Impresos d’autor (118)
Fons de la Catedral de Tarragona (TarC). Impresos anònims (1)